KROodszkodowania - Anna Kurek
Zadzwoń po bezpłatną poradę
 
Zapytaj o sprwę

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów:

1. Za co mogę otrzymać odszkodowanie?

Jeśli na skutek wypadku w Austrii spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać:

2. Ile mogę otrzymać?

Wysokość kwoty odszkodowania jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania. Aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie jak najwyższego świadczenia, Europejskie Centrum Odszkodowań powołało własną Kancelarię Radców Prawnych. Powierzając sprawę w ręce KRP masz pewność, że zajmują się nią wysoko wykwalifikowani specjaliści. Pieniądze, które otrzymasz, to forma rekompensaty doznanych przez Ciebie cierpień fizycznych i psychicznych.

3. Dlaczego wybrać KRP ?

KRP to firma zatrudniająca doświadczonych i sprawdzonych specjalistów z zakresu likwidacji szkód, adwokatów, komorników, rzeczoznawców, inspektorów bhp, lekarzy orzeczników. Nasi ludzie posiadają wieloletnie doświadczenie;po drugiej stronie; gdyż w większości pracowali w zakładach ubezpieczeń. Doskonale znają zasady i procedury likwidacji szkód w towarzystwach i dlatego Meditor jest tak skuteczny w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań dla swoich klientów.

4. Ile to kosztuje ?

Nie ponosisz żadnych kosztów z góry. Nasze wynagrodzenie jest prowizją od wypłacanych Tobie kwot i płacisz nam dopiero po przyznaniu odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Jedynym kosztem jest drobna opłata za pełnomocnictwo.

5. Ile minie czasu zanim dostanę pierwsze pieniądze?

To jak długo będziesz musiał czekać na odszkodowanie niestety nie jest całkowicie uzależnione od nas, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, a przede wszystkim stopień, w jakim sprawa jest skomplikowana. Bardzo ważną rolę odgrywa także czas dostarczenia stosownej dokumentacji. Jeżeli nastąpią opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji lub braki w tejże, Ubezpieczyciel może w ramach narzuconych przez prawo norm czasowych przeciągać wypłatę odszkodowania. Dlatego też z ogromną starannością sprawdzamy niezbędne pisma i stopień ich kompletności.

6. Sprawca nie przyznaje się do winy, czy na odszkodowanie muszę czekać do zakończenia sprawy karnej?

Ten argument wysuwany przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych często nie ma prawnego uzasadnienia. Wyjaśnienie okoliczności wypadku nie wymaga wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zakład ubezpieczeń ustalił okoliczności w drodze tzw. „likwidacji szkody” przeprowadzonej przez jego organy.

7. Nie wiem kto jest sprawcą wypadku ponieważ uciekł z miejsca zdarzenia. Czy mam szanse na jakieś pieniądze?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję i skontaktować się z nami, aby uzyskać niezbędne informacje, ponieważ w wielu przypadkach można liczyć na odszkodowanie. Jeżeli ustalimy, że należy Ci się zadośćuczynienie za szkodę na osobie, osobie i mieniu, wypłatę należnego Tobie świadczenia uzyskamy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

8. Nie mam żadnych widocznych obrażeń ciała czy coś mi się należy?

Wypadek to przeżycie traumatyczne, w związku z czym możesz w jego wyniku doznać tylko fizycznych obrażeń ciała, ale także rozstroju zdrowia w sferze psychicznej. Jeżeli doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, należy Ci się odszkodowanie. Nasza rola polega na udowodnieniu, że nawet niewielkie obrażenia mogą powodować duży dyskomfort, za który powinieneś otrzymać zadośćuczynienie.

9. W wypadku zginęła bliska mi osoba. Jakiego odszkodowania mogę się spodziewać?

Śmierć osoby bliskiej to przede wszystkim ból i cierpienie dla jej najbliższych. Z tego tytułu Tobie oraz innym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie. Poza tym przysługuje Ci zwrot kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka, które niejednokrotnie mogą być wysokie. Śmierć bliskiej osoby może także doprowadzić do pogorszenia się Twojego statusu materialnego – wówczas warto starać się o odszkodowanie lub/i rentę z tego tytułu.

10. Czy można oczekiwać odszkodowania, jeżeli sprawcą wypadku jest moje dziecko, które w jego wyniku doznało uszczerbku na zdrowiu?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wieku dziecka, ponieważ osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 lat w świetle prawa nie można jednoznacznie przypisać winy, jednak można uznać, że małoletni przyczynił się do powstania wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostanie pomniejszone o stopień przyczynienia. To, czy można w danej sprawie liczyć na odszkodowanie, będzie zależało od okoliczności wypadku i

11. Nie miałem wykupionego ubezpieczenia, ale poważnie ucierpiałem w wypadku. Czy należy mi się odszkodowanie?

W sytuacji, w której to nie Ty jesteś sprawcą wypadku, ale jego następstwem są poważne obrażenia, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w miejscu użyteczności publicznej lub jest to wypadek komunikacyjny, wypłata może nastąpić z polisy OC od osoby lub instytucji odpowiedzialnej za to zdarzenie.

12. Czy należy mi się odszkodowanie, jeżeli sprawca nie miał polisy OC?

Tak. Jeżeli sprawca szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miał obowiązek zawarcia polisy OC, wówczas szkodę likwiduje nie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie także postępowanie regresowe. Natomiast jeśli sprawcą jest inny podmiot odpowiedzialny za skutki wypadku, odszkodowania będziemy dochodzić bezpośrednio od tego sprawcy.

13. Czy jeżeli wypadek miałem kilka lat temu, mogę jeszcze ubiegać się o odszkodowanie?

Owszem, pod warunkiem, że sprawa nie uległa przedawnieniu, którego okres wynosi najczęściej 3 lata. Może on jednak ulec wydłużeniu, jeżeli poniesione przez Ciebie szkody były następstwem czynu niedozwolonego – wówczas jest to okres 20 lat od daty wypadku. Najrozsądniej skontaktować się wcześniej w takiej sytuacji z nami – postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i poczynimy odpowiednie kroki w kierunku odzyskania odszkodowania.

14. Leczenie nie zostało zakończone. Czy mogę już teraz ubiegać się o odszkodowanie?

Tak. Już teraz możesz ubiegać się o zaliczkę na poczet leczenia i rehabilitacji, jak również o zwrot dotychczas poniesionych kosztów. Nasi eksperci określą na podstawie dokumentacji medycznej kiedy i w jakiej wysokości można ubiegać się o odszkodowanie. Często jest możliwe przed formalnym zakończeniem leczenia.

15. Jeśli w sądzie orzeczono, że przyczyniłem się do zaistnienia wypadku/jestem współwinny, czy mogę dostać odszkodowanie?

Tak. Kwota zadośćuczynienia oraz refundacja kosztów zostaną pomniejszone stosownie do stopnia przyczynienia się. Nasi eksperci upewnią się, że orzeczony stopień przyczynienia będzie najniższy z możliwych.

16. Jakie muszę posiadać dokumenty, aby uzyskać odszkodowanie?

Przede wszystkim powinieneś przygotować:

17. Czy mogę się również starać o odszkodowanie za opóźniony lot?

Tematyka odszkodowań za opóźnione loty na lotniskach jest nowym obszarem biznesowym, w którym nasza kancelaria stawia pierwsze kroki. Zdobywamy potrzebną nam więdzę i doświadczenie konsultując się z wieloma kancelariami radców prawnych i adwokatów.

 
Home Firma Dochodzenie odszkodowań Zgloś wypadek Infolinia prawna Pytania i odpowiedzi Samochody zastępcze